Snijgassen

Tijdens het lasersnijden treedt zogenaamde materiaalablatie op. Hieronder wordt verstaan het verwijderen van materiaal door verhitting, hetgeen dat uiteindelijk leidt tot het snijden van het materiaal tijdens lasersnijden. Om het gereedschap te beschermen en bramen te voorkomen, wordt de zaagsnede parallel met een gas uitgeblazen.

Lasersnijden met zuurstof

Lasersnijden met zuurstof — ook wel laserbrandsnijden genoemd — is onder andere toe te passen op staal en aluminium t/m 4mm, met name op laag- en ongelegeerde staalsoorten. De zuurstof reageert namelijk tijdens het snijden met het staal. Dit exotherme proces levert een extra hoeveelheid energie op, waardoor ook bij grote plaatdiktes hoge snijsnelheden bereikt worden. Bij deze vorm van snijden zijn de gasdruk en hoeveelheid zuurstof betrekkelijk laag, wat resulteert in een lager gasverbruik.

Een actief gas heeft als kenmerk dat het reageert met het te snijden materiaal. De toegevoegde zuurstof reageert in dit geval met het gesmolten materiaal, waardoor verbranding optreedt. Dit resulteert in een ruwere snede, een lagere kwaliteit snijrand en oxidatie op de plek waar de snede is gemaakt. Nabewerking kan oxidatie ongedaan maken, maar dit kost wel meer tijd.

Lasersnijden met stikstof

Lasersnijden met stikstof — ook wel lasersmeltsnijden genoemd — wordt vooral toegepast op materialen die onder invloed van zuurstof ongewenste reacties veroorzaken, zoals roestvrij staal, aluminium en titanium. Omdat er geen chemische reactie mag optreden om alle eigenschappen van het materiaal te behouden wordt een inert gas (stikstof) gebruikt. Een inert gas heeft namelijk de goede eigenschap dat het niet reageert met het materiaal.

Deze vorm van lasersnijden zorgt voor een zeer hoge kwaliteit snijrand, waarbij in de meeste gevallen nauwelijks nabewerking nodig is. De snijsnelheid ligt wel een stuk lager en het is met name geschikt voor kleinere plaatdiktes. De gasdruk en het gasverbruik zijn hoger dan bij lasersnijden met zuurstof, waardoor de kosten logischerwijs wel hoger uitvallen.

Highspeed en Highspeed Eco

Een nieuw sproeierontwerp vermindert het stikstofverbruik met maximaal 60% bij een dubbele verplaatsingssnelheid.