Lasersnijden

Lasersnijden is een bewerkingstechniek waarmee materialen doormiddel van een laser op maat en in de juiste vorm worden gesneden. Laser is een Engelse afkorting die voluit als volgt geschreven wordt: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
In Nederland noemen wij het lasersnijden van snijdelen of gezette snijdelen (zetdelen) als er na het zetten nog zettingen in moeten komen. Als extra bewerking kunnen wij de snijdelen en zetdelen vooraf afbramen en eventueel nog voorzien van getapte gaten en gesoevereinde gaten.

Algemeen lasersnijden

Een laser is een elektromagnetische stralingsbron die licht uitzendt in een bijna evenwijdige bundel. Om met de laserstraal te kunnen snijden, moet die worden gefocusseerd tot een lichtcirkel waarvan de diameter slechts fracties van een millimeter bedraagt […]

Co2 lasersnijden

Een koolstofdioxidelaser of CO2-laser is een elektrisch gedreven gaslaser. Het gas in de ontladingsbuis bestaat uit een mengsel van koolstofdioxide, stikstofgas, waterstofgas en helium. CO2-lasers zenden infrarood licht uit met een golflengte tussen 9600 en 10640 nanometer […]

Fiber lasersnijden

Een fiber of vezellaser is een speciaal type laser, waarbij zowel de straalafgifte als de laserholte in een enkel systeem binnen een optische vezel worden geïntegreerd met de straal die in de vezel wordt gegenereerd, in tegenstelling tot conventionele lasers[…]

Snijgassen

Tijdens lasersnijden treedt zogenaamde materiaalablatie op. Hieronder wordt verstaan het verwijderen van materiaal door verhitting, hetgeen uiteindelijk leidt tot het snijden van het materiaal tijdens lasersnijden. Om het gereedschap te beschermen en bramen te voorkomen[…]

Buislasersnijden

Bij buislasersnijden worden lange metalen profielen met een laserstraal bewerkt tot een eindproduct of halffabricaat. De ontwerpen door machinebouwers, architecten, OEM-ers en andere opdrachtgevers worden 3D uitgewerkt en de software van de machine kan dit inlezen en vertalen[…]